Organic Qbio Chia Seeds 250gr

Hạt chia hữu cơ 250g - La Finestra
Thành phần

100% hạt chia hữu cơ

Thương hiệu: La Finestra
Xuất xứ: Đức